Filmbuss byggnation avdelning

073-316 99 10

Bli kontaktad

Namn *
Fill out this field
Telefon *
Fill out this field
Kort beskrivning
Fill out this field

Sweves har mycket lång erfarenhet av att bygga filmbussar från ax till limpa. Det vill säga vi gör behovsanalys, designar, bygger, levererar, utbildar och erbjuder serviceavtal för filmbussar av olika fabrikat och i alla prisklasser.

En noggrann behovsanalys är avgörande för att hitta den bästa och optimala lösningen som uppfyller alla era behov, avseende funktioner, teknik, ergonomi, krav på framtida uppgraderingar och till önskad prisnivå, oavsett om det är uppgradering eller renovering av äldre filmbuss eller byggnation av en helt ny. Vår hemsida visar flera olika körklara filmbussar och system med en färdig specifikation. Kontakta oss gärna – vi hjälper till med vår specialistkunskap för att hitta den perfekta filmbuss konfigurationen åt dig.

Nedan beskrivs några av de olika arbetsmomenten vid filmbuss byggnation:

 • Behovsanalys;
 • Planlösning, innehåll, kontor, maskinrum, förråd, takinstallation;
 • Offertindikation med grov 3D-ritning av bussen;
 • Kontroll av alla beräkningar av bussens vikt vs installerad utrustning m.m;
 • Detalj design, planlösning, inredning i 3D Cad program;
 • Accept filmbuss offert;
 • Inköp av buss och material enligt vald inredning etc;
 • Leveranskontroll buss, annan utrustning, installation, isolering, kablage, täcksidor, väggar, tak m.m;
 • Installation av inredning, utrustning i bussens olika utrymmen;
 • Installation och testkörning av kamerautrustning, luftvattensystem, Vinsch-systemet, datorskärmar, eluttag osv;
 • Leverans och utbildning filmbuss hos Sweves eller hos kund;
 • Serviceavtal och support filmbuss.

Efter behovsanalysen och offert är accepterad, kommer det att hållas flera projektmöten digitalt och i filmbussverkstad om så krävs eller önskas, för uppdatering, feedback och optimering för kunna leverera en filmbuss exakt enligt vad kunden önskar. Det går alltid att göra justering, kompletteringar i ett filmbussbygge om de sker i god tid. En filmbuss är ibland en arbetsplats för en person i mer än 15 år.

Kontakta oss om du har frågor eller vill beställa en TV-buss!

Centered Iframe

Våra avslutade projekt

Senaste nyheter