P.T.C. är ett italiensk aktiebolag grundat i Genua 1968 med huvudaktivitet certifiering av petroleumprodukter och kalibrering av lagringstankar. Senare diversifierade företaget sin verksamhet till att inkludera High Pressure Water Jetting-teknik, särskilt relaterat till underhåll av petroleumproduktionsanläggningar, raffinaderier, torka dockor etc.