Historik & Vision

Sweves har mer 25 års erfarenhet från branschen är sedan 10 år en rikstäckande leverantör inom rörinspektions. Vi erbjuder ett stort utbud tjänster och produkter av olika fabrikat.

Vi erbjuder även service, support och alltid möjlighet till utbildning på levererande utrustningar. Våra kunder är verksamma inom VA, VVS, Mark och Infrastruktur samt viss del till ventilationsbranschen.

Vårt fokus är att erbjuda rätt produkt, rätt service, vid rätt tidpunkt vilket ger minimala driftavbrott och servicekostnader vilket leder till effektivare därmed lönsammare drift för våra kunder.

Värderingar

  • Vi tror på att affärer och långsiktighet leder till hållbara Relationer där båda parter växer tillsammans.
  • Det Transparanta skapas genom ärlighet och förtroende som vi använder för att bygga på framåtanda för alla parter.
  • Effektiv Service som gynnar branschen genom att möta våra kunders unika behov där lösningarna är i fokus.
  • Vi strävar på ny Kunskap för att växa tillsammans där drivkraften är att sträva mot dagens utveckling, och miljö krav på bästa sätt.
  • Innovation hos oss föder bara möjligheter där kreativiteten gör att inget är omöjligt.

Film-Spol/Buss byggnation

Sweves har mycket lång erfarenhet av att bygga både rörinspektionskameror, programvaror liksom film-Spol bussar från ”ax till limpa”. Våra uppdragsgivares behov varierar från olika prisklasser, fabrikat, mindre enklare filmbussar till större mer avancerade med högt ställda krav på tekniska prestanda.

Oavsett behov gör Sweves alltid en noggrann behovsanalys, därefter skräddarsydd design och byggnation som följs av leverans med utbildning därtill serviceavtal som säkerställer minimala driftavbrott och låga kostnader. En gammal Film-Spol/buss i inbyte är inga problem.

Vi kan även renovera och uppgradera en äldre befintlig Film-Spol/buss, exempelvis med ny kamerautrustning, inredning, batteripack, solceller eller liknande. Besök gärna vår hemsida för att se vårt stora utbud av exempelvis slangar och dysor.

Film-Spol/Buss service

Sweves utför omgående eller planerad Film-Spol/Buss service Förebyggande underhåll är som bekant en nyckel till låga driftkostnader och högre effektivitet. Vår slogan ”vi filar när du vilar” innebär att vi kan ge service er utrustning när operatören är ledig det vill säga kväll, natt, helg eller vid semester.

Därmed ingen förlorad produktion och minimal risk för framtida oplanerade driftstopp.

Sweves har 12 servicetekniker med tillgång till ett stort reservdelslager och olika 3D skrivare om inga reservdelar går att beställa. Vi har kompetens för att laga produkter ned till komponentnivå, för att kunna erbjuda bästa möjliga pris.

Kameraservice

På Sweves erbjuder vi professionell reparation av rörinspektionsutrustning på komponentnivå.

Vi hanterar allt från kabelomlödning till reparation av videomoduler, och vi kan även hjälpa till med att byta skadad optik mot en nyare modell för en tydligare och skarpare bild.

När du skickar din utrustning till oss för service eller reparation, kan du lita på att vi kommer att hantera ditt ärende snabbt och effektivt. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig med dina rörinspektionsbehov.

Verksamhetsområden

Rörinspektion, rörspolning, relining, läcksökning, Wincan, VAOnline, pipex, spolaggregat, inspektionskameror, ledningslokalisering, ledningsutmärkning, robotar, TV-Bussar.

Kvalite och miljö

Vi arbetar efter ISO modellerna: Kvalitet 9001, Miljö 14001, Socialt ansvarstagande 26000 och Arbetsmiljö 45001 och 2023 kommer vi påbörja att certifiera oss inom samtliga områden. På verkstan idag tar vi emot och återvinner äldre utrustning. Om vi inte kan väcka liv i dessa, demonterar vi utrustningarna för källsortering.

Spontan ansökan

Vi söker ständigt efter nya förmågor. Skicka din ansökan till info@sweves.se
Tack för att du vill bli en i gänget med oss!

Våra certifikat och auktoriserade partners