Wöhler är ett tekniskt orienterat, familjeägt företag som verkar på internationell basis. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför innovativ mät-, inspektions- och rengöringsutrustning för byggtjänster. Deras högsta prioritet är att se till att produkterna anpassas efter kundernas krav.