Vabon filmbuss

Vi har fått äran att bygga vår första filmbuss med 100% el-drift. Det innebär intressanta utmaningar i form av viktbegränsningar pga batteribanken. För att lösa dessa investerades en hel del tid i att hitta och undersöka olika nya material som har lägre vikt samt hitta nya viktbesparande lösningar utan avkall på säkerhet och hållfasthet.

Elbussen Maxus ED9 är ganska ny på marknaden och leverantören hade inte en 3D-ritning av bussen. Inget problem för Andrey som är vår 3D-tekniker och skapade en 3D-model från scratch i 3D CAD program. Därefter gick det att planera bussens inredning (väggar, placering av utrustningen baserat av viktfördelningen). Kunden kontaktades för ett byggmöte, med presentation av olika förslag, ritningar, skisser och att tillsammans hittades den optimala lösningen för dem. Under byggprocessen uppdaterades kunden kontinuerligt med bilder, och personliga besök i filmbussverkstad var också möjligt.

Steg två var inköp av kompletterande materialet och utrustningen för byggnationen, för att bekräfta och säkerställa utlovad leveranstid. Samtidigt arbetade tel-tekniker Igor med att förbereda med kabelkanaler och kablar till alla elinstallationer som belysning, batteripack liksom kanaler för 5kW värmesystem. Därefter tog fordonsinredare över med isolering av väggar, tak och golv.

Steg tre var installation av inredning i kontor med arbetsbord, hurts, hyllor, besöks ”soffa” som inkluderar förvaring, utrymme för extra batteri m.m. samt i maskinrum arbetsbänkar som inkluderar förvaring batteri, vatten, luft, utdragbar parkeringsplats för kamerasystem, kran m.m.

Steg fyra var ett noggrant test och funktionskontroll av hela filmbussens olika system. Filmbussen har kontrollvägds under byggprocessen men nu gjordes en slutlig viktkontroll så att allt uppfyller kundens önskemål. När allting var redo hade vi bokat tid med kunden för leverans och utbildning i hårdvara och mjukvara. Vi gick genom alla filmbussens olika system och funktioner men naturligtvis även Rausch kamerasystemets alla funktioner med både teoretiska och med praktiska övningar.

Steg fem är ett nytt möte inom 3 månader efter leverans för avstämning och vidareutbildning om kunden så önskar.