Specialbyggd filmbuss för kommunen – ett projekt i världsklass från Sweves!

Vi är glada att presentera vår senaste projekt – en specialbyggd Filmbuss baserat på en Nissan till kommunen. Denna skräddarsydda filmbuss är resultatet av noggrann planering, expertdesign och skickligt hantverk. Varje detalj har utformats med omsorg för att skapa en optimal användarvänlig arbetsmiljö för effektiv rörinspektion. Från det initiala konceptet till den färdiga produkten, har vi arbetat tätt tillsammans med kunden för att säkerställa att filmbussen uppfyller deras specifika behov och önskemål. Vi är stolta över att kunna leverera en produkt som inte bara uppfyller, utan överträffar kundens förväntningar. Denna filmbuss är ett bevis på vår engagemang för kvalitet, innovation och kundnöjdhet.

Här kan ni följa alla steg av bussbyggnationen:

Steg 2: Installation och montering

Denna fas inleds alltid med isolering samt sätta kablage/kanaler av tak, väggar och golv för att sedan bygga upp väggar samt inreda maskinrum med hyllor och kontor med skrivbord etc. Naturligtvis allt anpassat för att uppfylla inspektörens behov och önskemål, som exempelvis exakt höjd, djup och placeringar av arbetsbänk, skrivbord, lådor/hyllor, extra sittplats, whiteboardtavla på sidodörr, utdragslåda för kameravagnar och typ av upphängning för verktyg på bakdörrarna. Därefter anpassa ytterligare och installera olika typer av skrädda lösningar som handfat, kontrollpaneler för all inomhus- och utomhus belysningen samt backkamera m.m., förvaringsutrymmen som rör för kofot, teleskopstav, Webasto, Super wide monitor, dator, inverter, 230V uttag etc.

Steg 1: Skapandet av 3D-modellen

Då ingen 3D ritning fanns tillgänglig över fordonet invändigt, visade samt bevisade igen vår skickliga 3D-tekniker, Andrey sin kreativitet samt expertkunskaper och skapade en 3D-modell av den nya filmbussen. Denna modell blev grunden för hela projektet och hjälpte oss att visualisera, inreda och planera varje aspekt av filmbussen.

Steg 4: Leverans och support

Filmbussen är klar och levererad samt Filmbuss operatörer har fått sin produktutbildning, så att de kan dra nytta av alla nya funktioner och finesser. Naturligtvis erbjuder Sweves fortsatt service och support på allt som vi har levererat.

Vi är hedrade över att få förtroendet som leverantör för detta projekt och ser fram emot att påbörja nästa. Intresserad av en ny Filmbuss eller en uppgradering av er befintliga kontakta Peter på 073-316 99 10 eller peter@sweves.se

Steg 3: Överflytt och anpassning

Inspektionsutrustning samt olika verktyg från den befintliga bilen flyttas över till den nya med noggrann efterföljande kontroll av kablage samt Sweves olika testprogram för alla funktioner.