Filmbuss

Bussbyggnationen är i gång

Sweves tekniker fortsätter byggnationen av den nya filmbilen och idag har de arbetat med dörrisolering och montering av kopplingar för…