VA-Online 2014

Planering av vidareutveckling av VA-Online

1. Skiss av presentation för videoinspektion, 99% av 100%.

2. Val av inspektionsriktning på fram- eller tillbakavägen (positiv eller negativ tal av metrarna).

3. Integration med REKYL (PDF-inläsning) 2014-10.

4. Visma-integration (synkronisera projekt med SPCS) 100%

5. Lutningsprotokoll (vidareprogrammering, dagens nivå, import från WinCan-program), 80% av 100%.

6. Virtuell textgenerator (möjlighet att lägga observation till videosekvenser maskering, ej integration).

7. Sammanfoga flera projekt. Replikator. 2015-03

8. Reliningsprotokoll – mallhantering, dokumentmallar, 2015-02 (redovisningsmaterial).

9. För- och efterinspektion, obegränsat antal gånger på samma sträcka, med möjlighet att tillkoppla analyskontroll. 2015-03.

 

Om vi har missat någon funktion kontakta oss, så kan ni påverka vidareutveckling och förbättring av produkten.