VA-Mark 2014

Vidareutveckling av VA-Online till VA-Mark

All dokumentation online för schaktfri teknik, vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning.

Programvara anpassad för företag som kan utföra rörtryckning, styrd borrning, rörrenovering och hammarborrning.

1. Beställningsformulär (information om beställaren, projektet och position). 100%

2. För projektering (platskontroll och resursplanering). 100%

3. Projekthantering. 90% av 100%

4. Rapportgenerering (redovisningsmaterial och protokoll).

5. Orderhantering.

I samarbete med BCT Schaktfri Teknik AB

Påbörjad aktiv utveckling 2014-08-01