Kummert har över 100 anställda som föreslår innovativa uppfinningar och genomgående förbättrar befintliga produkter. Fantastisk programvara med efterföljande uppdateringar, till exempel är Can3D Cloud ett program som gör att flera anställda kan arbeta på ett projekt samtidigt.