WinCan WEB


Leveranstid: omgående

Artikelnr: wincan-web Kategori: Etikett:

Beskrivning

WinCans molnlösning för snabb åtkomst av inspektionsdata via webbläsare

Genom användning av WinCan Web tillhandahålls resultatet av en rörinspektion centralt via Internet. WinCan Web är ett alternativ till traditionella datamedia, vilka skickas till uppdragsgivaren som DVD eller hårddisk. Framställning och sändning av datamedium innebär alltid en omfattande insats, som nu bortfaller genom användning av WinCan Web. WinCan tillhandahåller en värdtjänst, där man kan spara sina data. Det är likaså möjligt att köra dessa data i egen serverinfrastruktur.

Fördelar och egenskaper

Presentation av inspektionsdata inklusive videor och foton på en webbplats 

Sekundexakt hopp till iakttagelser på videon 

Utskrift av en omfattande WinCan-inspektionsrapport som PDF 

Enkel åtkomst via Internetläsare utan programvaruinstallation 

Eftersom WinCan Web arbetar i en webbläsare behövs ingen installation av ytterligare programvara. Det är därför alltid säkerställt att användaren kan titta på sina data utan att installera ytterligare programvara på sin dator.

Data finns alltid tillgängliga 

Data står till förfogande dygnet runt, 365 dagar om året. Kunden kan alltid komma åt data och datamediet kan inte gå förlorat.

Inga Codec-problem längre, det går att se videorna i Internetläsaren 

Eftersom Internetläsaren som standard innehåller en Codec för avspelning av videor, bortfaller också alla problem och licenser i samband med installation av video-codec.

Enkel och effektiv vidarebefordran av data 

Inga datamedia behöver iordningställas utan istället går det att skicka en länk via e-post. Inspektionsdata hämtas genom att klicka på länken. Därmed går det också att  förhindra förlust av datamedium.

Direkt integration från WinCan Web till WinCan VX databas 

Data kan hanteras direkt i WinCan VX, gjorda ändringar syns omgående på webben sedan de frisläppts.

Data har alltid senaste status 

Vid ytterligare inspektioner i ett projekt visas dessa direkt på webben. Länken förändras inte.

Stödjer smartphones 

WinCan Web internetlösning möjliggör för kunderna att när som helst, och till och med från en mobiltelefon, komma åt inspektionsdata.

SÖKALTERNATIV

SweVES, VA-Online Office, VA, Rörinspektionsprgram, VVS program, Videoinspektionsprogram, TV inspektionsprogram, VA-Online, VA-Offline, VA-Office, VA-Mark, WinCan, WinCam, Pipex, RIP, Arvid, Clearline Profiler, CleanFlow, Viewer, Observationsrapporter, Redivisningsprogram, T25-1993, T25-2012, P74, P93, P103, TV2, TV3, Vabas, VA-banken, Kordab Geosecma, GIS, Digitala Kartor, Appar, Data

Kontakta oss

Peter Nyby
Försäljnings & Marknadschef
Telefon: 073-316 99 10
E-post: peter@sweves.se

Vladimir Safronov
vice VD
Telefon: 070-287 88 82
E-post: vladimir@sweves.se