WinCan VX EXPERT


Leveranstid: omgående

Artikelnr: 20-1040 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Allt du behöver för rörinspektion och analys

WinCan VX Expert är det mest omfattande WinCan-paketet med samtliga funktioner som Win-Can VX-plattformen erbjuder avseende inspektion av spill- och dagvattenledningar. Detta paket är idealiskt för inspektionsföretag som använder sig av de mest innovativa teknologierna och utnyttjar alla möjligheter. WinCan VX Expert erbjuder dessutom, med rapportgeneratorn och projekthanteraren, funktioner för att in i minsta detalj anpassa programvaran till de egna behoven. Kvalitetssäkring säkerställs i WinCan VX Expert via validatorfunktionen, som kontrollerar inspektionsprojekten med avseende på felaktiga indata och avger en detaljerad rapport.

Kraftfull analys

Att samla in avloppsvattendata är bara början. För att hjälpa dig att fatta bättre beslut identifierar WinCan trender, fastställer hotspots, prioriterar underhåll och låter dig prognostisera budgetar. Det breda utbudet av rapporterings- och datavisualiseringsverktyg gör att du kan gå igenom den insikt du behöver.

Molnbaserat samarbete

Det krävs ett team för att hålla avloppet flytande. WinCan Web är en molnbaserad plattform som låter dig tilldela arbete och dela inspektioner säkert över ditt team. Resultaten är tillgängliga omedelbart, överallt, via en app eller webbläsare – utan krångel med servrar, säkerhetskopior utanför webbplatsen eller e-postbilagor.

Skräddarsydd förmåga

WinCan-buntar kombinerar kärnfunktionaliteten som behövs för en viss roll i ditt team. Oavsett om det är att samla in, analysera eller hantera data är WinCan-paket konfigurerade för att ge full kapacitet till ett attraktivt pris.

Rum att växa

WinCans modulära design låter dig utöka din förmåga när behov utvecklas. Tilläggsmoduler stöder framväxande tekniker som sidoskanning, laser, ekolod och 3D-visualisering, samt kraftfulla funktioner som bildbaserad mätning och datavalidering / import / export.

Hårdvaruneutralitet

Ditt val av programvara bör aldrig begränsa ditt val av inspektionsutrustning. WinCan arbetar med alla märken av avloppsinspektionsteknik – inklusive sökrobotar, zoomkameror och push-kameror – samt alla större tillämpningar av sidoskanning, laserprofilering, manhålsskanning och andra nya tekniker.

Företagskompatibilitet

Data är bara användbar när den delas. WinCan integreras med fler kommunala tillgångshanteringsapplikationer än någon annan avloppsprogramvara, vilket säkerställer att avloppsavdelningens status och behov automatiskt rullas in i bredare tillgångsspårnings- och resursplaneringsaktiviteter.

Funktionsgenomgång

På en minut kan du se hur enkelt det är att dokumentera och dela inspektioner med WinCan. Fortsätt sedan med att utforska WinCans analytiska verktygslåda, molnbaserade arbetsflöde och stöd för nya tekniker.

Fördelar och nackdelar

Överensstämmelse med standarder

För att förstå avloppstillståndet i hela landet måste enskilda inspektioner utföras enligt en gemensam standard. WinCan stöder fler observationskataloger över hela världen än någon annan programvara för avloppsinspektion, vilket säkerställer att dina data är helt bärbara och ger överlägsen insikt.

WinCan Validator

För att kontrollera projektdata avseende normkonformitet och säkerställa datakvaliteten är en valideringsprogramvara integrerad i WinCan VX Office. Denna prövar projektet mot olika kriterier, t.ex. om inspektionerna avbrutits på rätt sätt, om alla de obligatoriska rutorna fyllts i eller om alla videor och foton finns på hårddisken. Användaren får en detaljerad rapport över kvalitetsbrister och anvisningar om hur dessa brister kan åtgärdas.

Videokompression samt styrenhet för datainskrivning ingår

Videokompression i MPEG 1 / 2 / 4-format (utan kompressionshårdvara) ingår i WinCan VX Advanced. Med denna funktion kan videoinspelningar ske automatiserat under inspektionen och en MPEG-fil skrivs in på hårddisken, som är direkt länkad till projektdata. Det går också att efterbearbeta videorna samt skapa foton. Styrenheten för datainskrivning gör det möjligt att skriva in uppgifter (t.ex. gata eller rörprofil) i videon, så att viktiga data alltid finns att tillgå tillsammans med bilddata.

Brunnsregistrering

Med WinCan VX Expert går det att utan begränsningar inspektera alla spill- och dagvattenledningar. Normerna för inspektion av såväl brunnar som specialkonstruktioner finns integrerade i paketet.

Rapportgenerator och projekthanterare

Med rapportgeneratorn är det lätt att fritt utforma egna rapporter och att anpassa befintliga rapporter till de egna behoven. För framtagning av egna rapporter står alla fält från WinCan-databasen till förfogande. Projekthanteraren gör det möjligt att söka efter vissa kriterier genom alla projekt, t.ex. söka efter alla ledningar på en viss gata eller söka efter alla ledningar som inspekterades ett visst datum.

Integration med alla kamerasystem världen över

WinCan VX Entry samarbetar med alla betydande kamerasystem i hela världen. Programvaran är oberoende av inspektionsutrustningen och kan därför utvärdera data från olika kameramodeller. Programvaran vidareutvecklas ständigt och stödjer den senaste inspektionsteknologin. Även om olika inspektionskameror används eller vid byte av kameratillverkare går det alltid att fortsätta arbetet med samma programvara.

Flexibelt rapportsystem

Samtliga rapporter kan i WinCan VX  in i minsta detalj anpassas till användarens krav. Det går att godtyckligt placera in texter eller bilder, anpassa spalt- och radbredder och till och med lägga in formler för att visa dynamiskt beräknade poster. Dessa anpassningar kan tillämpas på befintliga rapporter såväl som på nya, av användaren framtagna rapporter.

WinCan Map Entry ingår

WinCan VX Entry innehåller en GIS-Viewer för att presentera inspektionsdata som karta. Alla vanliga dataformat (ESRI Shape, DXF, MapInfo, Microstation etc.) kan läsas in och länkas till uppgifterna från inspektionen.

Foga samman databaser

WinCan VX Entry ger möjlighet att foga samman projekt. Denna funktion är värdefull om olika team arbetar med ett projekt (t.ex. ett team arbetar med sektioner, ett annat med brunnar). Därefter går det att foga samman de olika projektdatabaserna till ett projekt.

Ritningsprogram, textredigerare samt en valfri registreringsstandard ingår

I WinCan VX Entry ingår såväl en funktion för att skapa skisser/ritningar (tidigare »Draw«) som en textredigerare i programvaran utan pristillägg. I WinCan Entry VX är också alla vanliga registreringsnormer integrerade (Isybau 96, 2001, 2006, DWA 149-3, ATV 143, TV3 etc.) och även en valfri registreringsstandard utgör en del av programvaran.

Viewer

Framtagning av ett datavyprogram (»Viewer«) är likaledes en standardfunktion i WinCan VX Entry. Med denna funktion går det att kopiera projektdata till en DVD eller ett externt datamedium och skicka vidare till uppdragsgivaren utan att denne måste installera en programvara. Han lägger helt enkelt in DVD:n i sin dator, så startas WinCan Viewer-programvaran automatiskt.

Sprickbredds- och deformationsmätning

I samband med att inspektionsfilmer och bilder iordningställs, kan dessa uppgifter användas för fortsatta utvärderingar. WinCan VX Entry ger möjlighet att mäta upp såväl sprickbredder som deformationer i ett rör ur bildinformationen.

SÖKALTERNATIV

WinCan VX, WinCan V8, VA, Rörinspektionsprogram, VVS program, Videoinspektionsprogram, TV inspektionsprogram, WinCan, WinCam, Viewer, Observationsrapporter, Redovisningsprogram, T25-1993, T25-2012, P74, P93, P103, TV2, TV3, Vabas, VA-banken, Kordab Geosecma, GIS, Digitala Kartor, Appar, Data

Specifikation

FunktionerExpert
Section
Basic Reporting
Data Viewer
All Languages
Standards
Map Viewer
Photo Assistant
WinCan Draw
Meta Database
SQL & Oracle Database
Multiple Inspection
Grading/Scoring
Inclination
WinCan Validator
Measurement
NASSCO LACP, MACP, PACP Standard
Lateral
Manhole
Report Generator
Text Generation Control
MPEG 1/2/4 Capture
HD Video Capture
WinCan Map Expert
WinCan 3D
WinCan Analyst
ESRI GIS Connection

Skillnad

Kontakta oss

Peter Nyby
Försäljnings & Marknadschef
Telefon: 073-316 99 10
E-post: peter@sweves.se

Vladimir Safronov
vice VD
Telefon: 070-287 88 82
E-post: vladimir@sweves.se