ProLaser

39.204 kr


Leveranstid: omgående

Artikelnr: prolaser Kategori: Tagg:

Beskrivning

PRODUKTINFORMATION

ProLaser är den perfekta partneren för alla CCTV-inspektionssystem och ger noggrann analys av det verkliga rörets tillstånd före och efter rehabilitering.

Varför behöver du en rörprofil?
Om du är en kommun, rådgivande ingenjör eller entreprenör är Profiler ett nödvändigt verktyg för att analysera det verkliga rörtillståndet före och efter rehabilitering. När det används som ett videoundersökningsverktyg kan det ge noggrannhet upp till 1 mm vid mätning av rörstorlek, deformation, erosionskryptering, skräp, fett, flöden, lateralt utsprång, ytskador och hål.

En laserskanning av ett rör är ett värdefullt tillägg till all inspektion av CCTV. Det hjälper enormt vid klassificering av rörobservationer. WinCan Laserscan-programvara genererar rapporten helt automatiskt, inklusive diameter, ovalitet, kapacitet och tillhandahåller även XYZ-data.

Dataanalys och leverans

Mini-Cam Laser-profilen är utformad för att ge noggrann och repeterbar rörgeometri för många rörledningsförhållanden. Anslut bara enheten till din kamera så kommer WinCan att göra resten! Alla resultat beräknas automatiskt och kan levereras via WinCan.

Rörstorlekar – 225 mm stift * för användning i rörstorlekar 100 till 225 mm. (* Beroende på kamerasystem) 625mm stift för användning i rörstorlekar 200 till 450 mm. (med 400mm förlängning)

Integration

Integreras helt i WinCan LaserScan-modulen.

Kontinuerlig mätning

Idealisk för att mäta riktiga rördiametrar kontinuerligt längs rörets längd.

Verifiering

Verifiering av nätverkets strukturella integritet, ovalitet och djup korrosion.

Snabba beräkningar

Snabba tvärsnittsareanberäkningar för att bestämma flödesreduktion.

Deformationsmätning

Deformation mätt som en andel utanför cirkeln.

Erosionskontroll

Erosion och förlust av rörvägg kan lätt fastställas.

Kvantifiering

Kvantifierar defekter, hål eller andra avvikelser.

Dataimport

XYZ-Data för import till CAD-programvara.

SÖKALTERNATIV

Mini-Cam, Kamera, Rörinspektion, Kamerautrustning, Filmkamera, Kamera, Rörinspektionskamera, Inspelningskamera, Kamera för badrum, Rörfilmning, Fastighetskamera, Industrikamera, Filma små rör, Filma grodan, Golvbrunn, Rörstammar, Stammar, Avloppsstam, Avloppsledning, Pålar, Brunnar, Brunn, Brunnsfilmning, Putkamera, Pushkamera, Rörålskamera

Meny