Cirkellasermodul Minicam ProLaser DN100-450


Leveranstid: leveransbesked ges vid beställning

Artikelnr: 13-050010000 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Minicam ProLaser

ProLaser är det perfekta verktyget till ett kamerasystem för alla som behöver en noggrann analys av rörets verkliga invändiga status.

Vem behöver ProLaser?
Om du är en kommun, rådgivande ingenjör eller entreprenör är ProLaser ett nödvändigt verktyg för att kunna analysera rörets status före och efter en rehabilitering. Prolaser kan ge noggrannhet upp till 1 mm vid mätning av rörstorlek, deformation, erosionskryptering, skräp, fett, flöden, lateralt utsprång, ytskador och hål.

En laserskanning av ett rör är ett värdefullt komplement, även ofta ett krav för att göra en inspektion komplett speciellt vid klassificering av rörobservationer. Prolaser kombinerat med WinCan Laserscan-programvara genererar en rapport helt automatiskt, inklusive diameter, ovalitet, kapacitet och tillhandahåller även XYZ-data.

Dataanalys och leverans;

Mini—Cam Prolaser är utformad för att ge noggrann och repeterbar rörgeometri för många rörledningsförhållanden. Anslut bara enheten till din kamera så kommer WinCan att göra resten! Alla resultat beräknas automatiskt och kan levereras via WinCan.

För arbetsområde DN100 till 225 mm krävs en 225mm förlängning av laserenhet.

För arbetsområde DN200 till 450 mm krävs en 625mm förlängning av laserenhet.

(obs kan variera mellan olika kamerasystem, beroende på kamerans optik)

Fördelar:

  • Integration,

Integreras helt i WinCan LaserScan-modulen.

  • Kontinuerlig mätning

Idealisk för att mäta rördiametrar kontinuerligt(skanna) längs rörets längd.

  • Verifiering

Verifierar rörets struktur, ovalitet och djup korrosion.

  • Snabba beräkningar

Snabba tvärsnittsareanberäkningar för att bestämma flödesreduktion.

  • Deformationsmätning

Deformation mätt som en andel utanför cirkeln.

  • Erosionskontroll

Erosion och förlust av rörvägg kan lätt fastställas.

  • Kvantifiering

Kvantifierar defekter, hål eller andra avvikelser.

  • Dataimport

XYZ-Data för import till CAD-programvara.

Instruktion

LAS-PRO-CAM026-1