P.T.C. är ett italiensk aktiebolag grundat i Genua 1968 med huvudaktivitet som certifiering av petroleumprodukter och kalibrering av lagringstankar. Senare diversifierade företaget sin verksamhet inklusive High Pressure Water Jetting-teknik, särskilt relaterad till underhåll av petroleumproduktionsanläggningar, raffinaderier, torka dockor etc.

Meny