WinCan VX OFFICE

54.450 kr


Leveranstid: 3-5 arbetsdagar

Artikelnr: wincan-vx-office Kategori: Tagg:

Beskrivning

PRODUKTINFORMATION

Kontorsprogramvara för efterbearbetning av inspektionsprojekt

När projektdata från inspektionsfordonen kopieras till kontoret så valideras, efterbearbetas och upparbetas dessa data av handläggaren för slutlig leverans till kunden. Exakt denna process stöder WinCan VX Office perfekt. Det innehåller samtliga funktioner för validering och efterbearbetning av inspektionsprojekt, liksom rapportgeneratorn, för att anpassa rapporterna till kundens behov.

Fördelar och Egenskaper 

Flexibelt rapportsystem 

Samtliga rapporter går att i WinCan VX Office ända in i minsta detalj anpassa till användarkraven. Det går att godtyckligt lägga in texter eller bilder, anpassa spalt- och radbredder och till och med infoga formler för visning av dynamiskt beräknade poster. Dessa anpassningar kan tillämpas på befintliga rapporter eller på nya, av användaren framtagna rapporter.

WinCan Validator 

För att kontrollera projektdata avseende normkonformitet och säkerställa datakvaliteten, är en valideringsprogramvara integrerad i WinCan VX Office. Denna prövar projektet mot olika kriterier, t.ex. om inspektionerna avbrutits på rätt sätt, om alla de obligatoriska rutorna fyllts i eller om alla videor och foton finns på hårddisken. Användaren får en detaljerad rapport över kvalitetsbrister och anvisningar om hur dessa brister kan åtgärdas.

WinCan Map Entry ingår

WinCan VX Entry innehåller en GIS-Viewer, för att presentera inspektionsdata som karta. Alla vanliga dataformat (ESRI Shape, DXF, MapInfo, Microstation, etc) kan läsas in och länkas till uppgifterna från inspektionen.

Ritningsprogram, textredigerare samt en valfri registreringsstandard ingår 

I WinCan VX Entry ingår en funktion för framtagning av skisser / ritningar (tidigare »Draw«) samt en textredigerare i programvaran utan pristillägg. I WinCan Entry VX är också alla vanliga registreringsnormer integrerade (Isybau 96, 2001, 2006, DWA 149-3, ATV 143, TV3 etc), en valfri registreringsstandard utgör likaså en del av programvaran.

Foga samman databaser 

WinCan VX Entry ger möjlighet att foga samman projekt. Denna funktion är värdefull om olika team arbetar med ett projekt (t.ex. ett team med sektioner, ett annat team med brunnar). Därefter går det att foga samman de olika projektdatabaserna till ett projekt.

Viewer 

Framtagning av ett datavyprogram (»Viewer«) är likaledes en standardfunktion i WinCan VX Entry. Med denna funktion går det att kopiera projektdata på en DVD eller ett externt datamedium och skicka vidare till uppdragsgivaren utan att denne måste installera en programvara. Han lägger helt enkelt in DVD:n i sin dator, så startas WinCan Viewer-programvaran automatiskt.

Sprickbredds- och deformationsmätning 

I samband med att inspektionsfilmer och bilder iordningställs, kan dessa uppgifter användas för fortsatta utvärderingar. WinCan VX Entry ger möjlighet, att mäta upp såväl sprickbredder som deformationer i ett rör ur bildinformationen.

SPECIFIKATIONER

FunktionerOffice
Section
Basic Reporting
Data Viewer
All Languages
Standards
Map Viewer
Photo Assistant
WinCan Draw
Meta Database
SQL & Oracle Database
Multiple Inspection
Grading/Scoring
Inclination
WinCan Validator
Measurement
NASSCO LACP, MACP, PACP Standard
Lateral
Manhole
Report Generator

SÖKALTERNATIV

WinCan VX, WinCan V8, VA, Rörinspektionsprogram, VVS program, Videoinspektionsprogram, TV inspektionsprogram, WinCan, WinCam, Viewer, Observationsrapporter, Redovisningsprogram, T25-1993, T25-2012, P74, P93, P103, TV2, TV3, Vabas, VA-banken, Kordab Geosecma, GIS, Digitala Kartor, Appar, Data

Meny