WinCan VX EXPERT

131.450 kr


Leveranstid: 3-5 arbetsdagar

Artikelnr: wincan-vx-expert Kategori: Tagg:

Beskrivning

PRODUKTINFORMATION

Allt du behöver för rörinspektion och analys

WinCan VX Expert är det mest omfattande WinCan-paketet med alla funktioner, som Win- Can VX-plattformen erbjuder med avseende på inspektion av spill- och dagvattenledningar. Detta paket är idealiskt för inspektionsföretag, som använder sig av de mest innovativa teknologierna och utnyttjar dessa alla möjligheter. WinCan VX Expert erbjuder dessutom med rapportgeneratorn och projekthanteraren funktioner, för att ända in i minsta detalj anpassa programvaran till de egna behoven. Kvalitetssäkring säkerställs i WinCan VX Expert via validatorfunktionen, som kontrollerar inspektionsprojekten med avseende på felaktiga indata och avger en detaljerad rapport.

Fördelar och Egenskaper 

WinCan Validator 

För att kontrollera projektdata avseende normkonformitet och säkerställa datakvaliteten, är en valideringsprogramvara integrerad i WinCan VX Offi ce. Denna prövar projektet mot olika kriterier, t.ex. om inspektionerna avbrutits på rätt sätt, om alla de obligatoriska rutorna fyllts i eller om alla videor och foton fi nns på hårddisken. Användaren får en detaljerad rapport över kvalitetsbrister och anvisningar om hur dessa brister kan åtgärdas.

Videokompression samt styrenhet för datainskrivning ingår 

Videokompression i MPEG 1 / 2 / 4-format (utan kompressionshårdvara) ingår i WinCan VX Advanced. Med denna funktion kan videoinspelningar ske automatiserat under inspektionen och en MPEG-fi l skrivs in på hårddisken, som är direkt länkad till projektdata. Det går också att efterbearbeta videorna samt skapa foton. Styrenheten för datainskrivning gör det möjligt att skriva in uppgifter (t.ex. gata eller rörprofi l) i videon, så att viktiga data alltid fi nns att tillgå tillsammans med bilddata.

Brunnsregistrering 

Med WinCan VX Expert går det att utan begränsningar inspektera alla spill- och dagvattenledningar. och likaså fi nns normerna för inspektion av såväl brunnar som specialkonstruktioner integrerade.

Rapportgenerator och projekthanterare

Med rapportgeneratorn är det mycket lätt att fritt utforma egna rapporter och att anpassa befi ntliga rapporter till de egna behoven. För framtagning av egna rapporter står alla fält från WinCan-databasen till förfogande. Projekthanteraren gör det möjligt att söka efter vissa kriterier genom alla projekt, t.ex. söka efter alla ledningar på en viss gata eller söka efter alla ledningar som inspekterades på ett visst datum.

Integration med alla kamerasystem världen över 

WinCan VX Entry samarbetar med alla betydande kamerasystem i hela världen. Programvaran är oberoende av inspektionsutrustningen och kan därför utvärdera data från olika kameramodeller. Programvaran vidareutvecklas ständigt och stöder den senaste inspektionsteknologin. Även om olika inspektionskameror används eller vid byte av kameratillverkare, går det alltså alltid att fortsätta arbetet med samma programvara.

Flexibelt rapportsystem 

Samtliga rapporter kan i WinCan VX ända in i minsta detalj anpassas till användarens krav. Det går att godtyckligt placera in texter eller bilder, anpassa spalt- och radbredder och till och med lägga in formler för att visa dynamiskt beräknade poster. Dessa anpassningar kan tillämpas på befintliga rapporter såväl som på nya, av användaren framtagna rapporter.

WinCan Map Entry ingår 

WinCan VX Entry innehåller en GIS-Viewer, för att presentera inspektionsdata som karta. Alla vanliga dataformat (ESRI Shape, DXF, MapInfo, Microstation etc.) kan läsas in och länkas till uppgifterna från inspektionen.

Ritningsprogram, textredigerare samt en valfri registreringsstandard ingår 

I WinCan VX Entry ingår såväl en funktion för att skapa skisser / ritningar (tidigare »Draw«) som en textredigerare i programvaran utan pristillägg. I WinCan Entry VX är också alla vanliga registreringsnormer integrerade (Isybau 96, 2001, 2006, DWA 149-3, ATV 143, TV3 etc.) och en valfri registreringsstandard utgör likaså en del av programvaran.

Foga samman databaser 

WinCan VX Entry ger möjlighet att foga samman projekt. Denna funktion är värdefull om olika team arbetar med ett projekt (t.ex. ett team med sektioner, ett annat team med brunnar). Därefter går det att foga samman de olika projektdatabaserna till ett projekt.

Viewer 

Framtagning av ett datavyprogram (»Viewer«) är likaledes en standardfunktion i WinCan VX Entry. Med denna funktion går det att kopiera projektdata till en DVD eller ett externt datamedium och skicka vidare till uppdragsgivaren utan att denne måste installera en programvara. Han lägger helt enkelt in DVD:n i sin dator, så startas WinCan Viewer-programvaran automatiskt.

Sprickbredds- och deformationsmätning 

I samband med att inspektionsfilmer och bilder iordningställs, kan dessa uppgifter användas för fortsatta utvärderingar. WinCan VX Entry ger möjlighet, att mäta upp såväl sprickbredder som deformationer i ett rör ur bildinformationen.

SPECIFIKATIONER

FunktionerExpert
Section
Basic Reporting
Data Viewer
All Languages
Standards
Map Viewer
Photo Assistant
WinCan Draw
Meta Database
SQL & Oracle Database
Multiple Inspection
Grading/Scoring
Inclination
WinCan Validator
Measurement
NASSCO LACP, MACP, PACP Standard
Lateral
Manhole
Report Generator
Text Generation Control
MPEG 1/2/4 Capture
HD Video Capture
WinCan Map Expert
WinCan 3D
WinCan Analyst
ESRI GIS Connection

SÖKALTERNATIV

WinCan VX, WinCan V8, VA, Rörinspektionsprogram, VVS program, Videoinspektionsprogram, TV inspektionsprogram, WinCan, WinCam, Viewer, Observationsrapporter, Redovisningsprogram, T25-1993, T25-2012, P74, P93, P103, TV2, TV3, Vabas, VA-banken, Kordab Geosecma, GIS, Digitala Kartor, Appar, Data

Meny