WinCan VX ENTRY

29.150 kr


Leveranstid: 3-5 arbetsdagar

Artikelnr: wincan-vx-entry Kategori: Tagg:

Beskrivning

PRODUKTINFORMATION

Det idealiska nybörjarpaketet för rörinspektion

WinCan VX Entry är avsett för inspektion av spilloch dagvattenledningar eller för enkel efterbearbetning av inspektionsdata. Som nybörjarpaket innehåller det alla kärnfunktioner från VX-plattformen t.ex. normenlig registrering och utskrift av inspektionsrapporter för ledningssektioner, framtagning av ett vyprogram för vidareförande av data samt en omfattande kart-viewer (WinCan Map Entry) för framställning av ledningsnät. Jämfört med expertpaketet saknas de vidaregående funktionerna för inspektion av brunnar eller med satellitkamera. Vid behov går det att närsomhelst få licenser för dessa funktioner.

Fördelar och Egenskaper

Integration av alla kamerasystem världen över

WinCan VX Entry samarbetar med alla betydande kamerasystem över hela världen. Programvaran är oberoende av inspektionsutrustning och kan därför utvärdera data från olika kameramodeller. Programvaran vidareutvecklas ständigt och stöder den senaste inspektionsteknologin. Även om olika inspektionskameror används eller vid byte av kameratillverkare, går det alltså alltid att arbeta vidare med samma programvara.

Flexibelt rapportsystem 

Samtliga rapporter kan i WinCan VX ända in i minsta detalj anpassas till användarens krav. Det går att godtyckligt placera in texter eller bilder, anpassa spalt- och radbredder och till och med infoga formler för att visa dynamiskt beräknade poster. Dessa anpassningar kan tillämpas på befintliga rapporter eller också på nya, av användaren skapade rapporter.

WinCan Map Entry ingår

WinCan VX Entry innehåller en GIS-Viewer, för att presentera inspektionsdata som karta. Alla vanliga dataformat (ESRI Shape, DXF, MapInfo, Microstation etc.) kan läsas in och länkas till uppgifterna från inspektionen.

Ritningsprogram, textredigerare samt en valfri registreringsstandard ingår

I WinCan VX Entry finns en funktion för att ta fram skisser / ritningar (tidigare »Draw«) samt en textredigerare, som ingår i programvaran utan pristillägg. I WinCan Entry VX är också alla vanliga registreringsnormer integrerade (T25, TV3.1 etc.), en valfri registreringsstandard utgör likaså en del av programvaran.

Sammanfoga databaser 

WinCan VX Entry erbjuder möjlighet att foga samman projekt. Denna funktion är värdefull, om ett projekt utförs med flera team (t.ex. ett team gör sektionerna, ett annat brunnarna). Därefter går det att foga samman de olika projektdatabaserna till ett projekt.

Viewer 

Framställning av ett datavyprogram (»Viewer«) utgör likaså en standardfunktion i WinCan VX Entry. Med denna funktion kan projektdata kopieras till en DVD eller ett externt datamedium och skickas vidare till uppdragsgivaren, utan att denne måste installera en programvara. Han lägger helt enkelt in DVD:n i sin dator, så startas WinCan Viewerprogramvaran automatiskt.

Mätning av sprickbredder och deformation

Då videor och bilder skapas vid inspektioner, går det att använda dessa uppgifter för ytterligare utvärderingar. WinCan VX Entry ger möjlighet att mäta upp såväl sprickbredder som deformationer i ett rör från bildinformationen.

SPECIFIKATIONER

FunktionerEntry
Section
Basic Reporting
Data Viewer
All Languages
Standards
Map Viewer
Photo Assistant
WinCan Draw
Meta Database
SQL & Oracle Database
Multiple Inspection
Grading/Scoring
Inclination*

* = Available only in the US and the UK.

SÖKALTERNATIV

WinCan VX, WinCan V8, VA, Rörinspektionsprogram, VVS program, Videoinspektionsprogram, TV inspektionsprogram, WinCan, WinCam, Viewer, Observationsrapporter, Redovisningsprogram, T25-1993, T25-2012, P74, P93, P103, TV2, TV3, Vabas, VA-banken, Kordab Geosecma, GIS, Digitala Kartor, Appar, Data

Meny