WinCan VX ADVANCED

76.450 kr


Leveranstid: 3-5 arbetsdagar

Artikelnr: wincan-vx-advanced Kategori: Tagg:

Beskrivning

PRODUKTINFORMATION

Standardpaketet för inspektion av allmänna spill- och dagvattensystem

WinCan VX Advanced är avsedd för inspektion av spill- och dagvattenledningar i inspektionsfordon eller med en mobil dator. Som standardpaket innehåller den alla kärnfunktioner från VX-plattformen, t.ex. normkonformitet, registrering och utskrift av inspektionsrapporter för ledningssektioner, framställning av ett viewer-program för återgivning av data samt en omfattande kart-viewer (WinCan Map Entry) för framtagning av kartplaner. Jämfört med Entry-paketet innehåller Advanced-paketet digitalisering av videor i MPEG-format (1 / 2 / 4 och DivX) samt styrenhet för datainskrivning.

Fördelar och egenskaper 

Videokompression samt styrenhet för datainskrivning ingår 

Videokompression i MPEG 1 / 2 / 4-format (utan kompressionshårdvara) ingår i WinCan VX Advanced. Med denna funktion kan videoinspelningar ske automatiserat under inspektionen och en MPEG-fil skrivs in på hårddisken, som är direkt länkad till projektdata. Det går också att efterbearbeta videorna samt skapa foton. Styrenheten för datainskrivning gör det möjligt att skriva in uppgifter (t.ex. gata eller rörprofil) i videon, så att viktiga data alltid finns att tillgå tillsammans med bilddata.

Integration med alla kamerasystem världen över 

WinCan VX Entry samarbetar med alla betydande kamerasystem i hela världen. Programvaran är oberoende av inspektionsutrustningen och kan därför utvärdera data från olika kameramodeller. Programvaran vidareutvecklas ständigt och stödjer den senaste inspektionsteknologin. Även om olika inspektionskameror används eller vid byte av kameratillverkare går det alltid att fortsätta arbetet med samma programvara.

Flexibelt rapportsystem 

Samtliga rapporter kan i WinCan VX in i minsta detalj anpassas till användarens krav. Det går att godtyckligt placera in texter eller bilder, anpassa spalt- och radbredder och till och med lägga in formler för att visa dynamiskt beräknade poster. Dessa anpassningar kan tillämpas på befintliga rapporter såväl som på nya, av användaren framtagna rapporter.

WinCan Map Entry ingår 

WinCan VX Entry innehåller en GIS-Viewer, för att presentera inspektionsdata som karta. Alla vanliga dataformat (ESRI Shape, DXF, MapInfo, Microstation etc.) kan läsas in och länkas till uppgifterna från inspektionen.

Ritningsprogram, textredigerare samt en valfri registreringsstandard ingår 

I WinCan VX Entry ingår såväl en funktion för att skapa skisser/ritningar (tidigare »Draw«) som en textredigerare i programvaran utan pristillägg. I WinCan Entry VX är också alla vanliga registreringsnormer integrerade (T25, TV3.1, etc.), även en valfri registreringsstandard utgör en del av programvaran.

Foga samman databaser 

WinCan VX Entry ger möjlighet att foga samman projekt. Denna funktion är värdefull om olika team arbetar med ett projekt (t.ex. ett team arbetar med sektioner, ett annat med brunnar). Därefter går det att foga samman de olika projektdatabaserna till ett projekt.

Viewer 

Framtagning av ett datavyprogram (»Viewer«) är likaledes en standardfunktion i WinCan VX Entry. Med denna funktion går det att kopiera projektdata till en DVD eller ett externt datamedium och skicka vidare till uppdragsgivaren utan att denne måste installera en programvara. Han lägger helt enkelt in DVD:n i sin dator, så startas WinCan Viewer-programvaran automatiskt.

Sprickbredds- och deformationsmätning 

I samband med att inspektionsfilmer och bilder iordningställs kan dessa uppgifter användas för fortsatta utvärderingar. WinCan VX Entry ger möjlighet att mäta upp såväl sprickbredder som deformationer i ett rör ur bildinformationen.

SPECIFIKATIONER

FunktionerAdvanced
Section
Basic Reporting
Data Viewer
All Languages
Standards
Map Viewer
Photo Assistant
WinCan Draw
Meta Database
SQL & Oracle Database
Multiple Inspection
Grading/Scoring
Inclination
WinCan Validator
Measurement
NASSCO LACP, MACP, PACP Standard
Lateral✔ *
Manhole✔ *
Report Generator
Text Generation Control
MPEG 1/2/4 Capture
HD Video Capture

*= Available only in the US and the UK.

SÖKALTERNATIV

WinCan VX, WinCan V8, VA, Rörinspektionsprogram, VVS program, Videoinspektionsprogram, TV inspektionsprogram, WinCan, WinCam, Viewer, Observationsrapporter, Redovisningsprogram, T25-1993, T25-2012, P74, P93, P103, TV2, TV3, Vabas, VA-banken, Kordab Geosecma, GIS, Digitala Kartor, Appar, Data

Meny