Vabon TV-buss

Ytterligare en milstolpe för Sweves och Vabon

Sweves bygger Sveriges första El-filmbuss. Det är en stor ära att få denna kompletterande order på en 3,5t filmbuss från Vabon. Det är en ännu större ära och förtroende att få bygga en filmbuss som drivs på el (batteri). Då detta ställer extra höga krav på nya kreativa smarta lösningar och  högt tekniskt kunnande liksom byggskicklighet. Med en batterikapacitet som ger ca 40mil mellan laddningarna, är både Sweves och Vabon övertygade om att tiden är mogen för el-drift av filmbussar.

El-filmbussen (med arbetsnamn ”Rauschel”) kommer att bestycka med det nya Rausch kamerasystemet för arbetsområde DN60-1600, men kan lätt uppgraderas till DN32-3000 och SAT DN32-1600. Naturligtvis ingår alla mät-funktioner som profilmätning, ovalitetsmätning och deformationsmätning upp till DN2400.             

Projektet ”Rauschel” kan du via Sweves följa en tid framöver både under byggtiden och därefter Vabon i sitt dagliga arbete.

Klicka på bilden 🖱️

Klicka på bilden 🖱️

Klicka på bilden 🖱️

Klicka på bilden 🖱️