WinCan MAP

23.850 kr


Leveranstid: 3-5 arbetsdagar

Artikelnr: wincan-map Kategori: Tagg:

Beskrivning

Det geografiska informationssystemet för ledningsnät från WinCan

WinCan Map VX är en GIS-programvara med fokus på ledningsnätets infrastruktur. WinCan Map VX är avsedd för såväl analys av statusdata för ledningssystem som beräkning och visualisering av husanslutningar. Integration av alla vanliga dataformat inom GIS-sektorn (t.ex. ESRI-format, AutoCAD DXF och DWG, MapInfo, OpenStreetMap etc.) gör det enkelt för användaren att läsa in och vidarebearbeta olika datakällor. Grundfunktionerna i ett GIS-system (Pan, Zoom, framtagning av kartmaterial, GPS-integration etc.) ingår som standard i WinCan Map.

Fördelar och egenskaper

Flexibel användarpanel 

Användarpanelen för WinCan Web är indelad i olika funktionsområden, vilka kan anpassas efter användarens behov. Ofta använda verktyg går därigenom att placera i främsta rummet, medan andra funktioner kan kopplas bort. På det viset får var och en ett bildskärmsinnehåll anpassat till sina behov. Efter anpassningen går det att spara denna under valfritt namn som mall för kommande bruk.

Automatisk framställning av byggnadsanslutningar 

Under inspektionen registreras olika uppgifter (avstånd, förgreningsvinkel och klockläge), vilka kan utnyttjas för automatiserad beräkning av byggnadsanslutningar inkl. böjar och presentation av resultatet i WinCan GIS. Likaså är export av dessa filer i DXF-format samt som Shape-filer integrerad.

Digitalisering av schakt eller ledningar 

Skulle positionerna för brunnar eller ledningar vara okända ger WinCan Map VX möjligheten att ta emot koordinaterna från en GPS-enhet och digitalisera positionerna på en ny karta. Dessa kartor skrivs sedan antingen ut som PDF eller sparas som DXF-/Shape-fil.

Visualisering av temaindelade ritningar 

Med WinCan Map går det att anpassa ritningar med avseende på såväl färger och linjer som punkter och texter samt spara dessa som mallar. Eftersom dessa mallar är kända i WinCan VX, går det att ta fram olika temaindelade kartor och visa dessa med en knapptryckning. Därigenom är det exempelvis möjligt att mycket enkelt visualisera en analys av material, tillverkningsårs- och profilfördelning eller skadeklassfördelning.

Direkt integration med WinCan VX programvara 

WinCan VX och WinCan Map VX kommunicerar inbördes via ett direkt gränssnitt. Om man klickar på en ledning eller ett schakt i WinCan VX, väljs och visas samma detalj även i WinCan Map VX. På det sättet vet användaren alltid var hon/han befinner sig för tillfället.

Projektförberedelser 

Tack vare att WinCan Map VX är direkt integrerat med WinCan VX erhålls en ytterligare fördel – det går att förbereda inspektionsprojekt och överföra redan befintliga stamdata för anslutningar och ledningar från Shape-filer eller MapInfo-databaser till WinCan. Därigenom går det att i samband med statusregistreringen bespara operatören manuell inskrivning av brunns- eller anslutningsbeteckningar. Fördelen är tidsbesparing och undvikande av ev. skrivfel på objektritningarna.

Hög hastighet även vid stora datamängder

WinCan Map VX baseras på en GIS-komponent, som är speciellt optimerad för hantering av stora datamängder. Därigenom uppstår inga väntetider, ens i samband med tusentals objekt och bildskärmsinnehållet blockeras inte vid zoomning utan det går att arbeta mycket effektivt.

Det finns 3 olika versioner av WinCan Map VX: 

WinCan Light 

Skrivskyddad version, som möjliggör import av externa data eller skapande av ett ledningsnät med WinCan VX databas. Utskrift av kartor och grundläggande GIS-funktioner ingår också.

WinCan Advanced 

Standardversion av WinCan, inkl. alla avancerade funktioner, t.ex. GPS-anslutning, överföring av Shape-data till WinCan VX, korrigering av rörlägen, digitalisering av brunnar och ledningssektioner. Även export till shapefilformat eller till AutoCad DXF-filer ingår.

WinCan Expert 

WinCan Expert innefattar specialfunktioner för detaljerad analys av data, t.ex. skapande av värmekartor eller anslutning till internetbakgrundsmapping, såsom OpenStreetMaps.

SÖKALTERNATIV

WinCan VX, WinCan V8, VA, Rörinspektionsprogram, VVS program, Videoinspektionsprogram, TV inspektionsprogram, WinCan, WinCam, Viewer, Observationsrapporter, Redovisningsprogram, T25-1993, T25-2012, P74, P93, P103, TV2, TV3, Vabas, VA-banken, Kordab Geosecma, GIS, Digitala Kartor, Appar, Data

Meny