WinCan ANALYST

25.800 kr

leasing
801kr/mån
Info Läs mer om leasing.
Wasa Kredit AB
Leasing Betala från 624 kronor i månaden
Totalbelopp 25 800 kr
Uppläggningsavgift 550 kr
Avtalstid Månadsavgift Restvärde
24 mån 1 008 kr 5 160 kr
36 mån 801 kr 1 290 kr
48 mån 624 kr 1 290 kr
Samtliga belopp är exkl. moms
Leasing via Wasa Kredit
– den smarta finansieringslösningen
Wasa Kredit äger varorna under leasingperioden, ert företag har nyttjanderätt. Månadsavgiften är avdragsgill. I slutet av avtalstiden köper du loss varorna för restvärdet. Leasing erbjuds för köp från 2 400 till 2 000 000 kronor.
Så här gör du:
Varukorg Lägg varorna i varukorgen och gå till kassan.
Avtalstid Välj mellan avtalstiderna 24, 36 eller 48 månader.
Kort Avtalsprocessen är automatiserad och kreditkontroll görs direkt i kassan.
Mobil Slutför beställningen med signering av BankID av bolagets firmatecknare.
Avtal När avtalet godkänts kan varorna levereras.


Leveranstid: 3-5 arbetsdagar

Artikelnr: wincan-analyst Kategori: Etikett:

Beskrivning

Programvaran för tekniker och kommuner för dokumentering och analys av spill- och dagvattensystem

WinCan Analyst är en programvara för utvärdering, analys samt dokumentering av ledningsnät. Programvaran baseras på WinCan VX-plattformen och därigenom säkerställs direkt integration av inspektionsdata med analys av dessa data utan att något datautbytesformat måste användas, varigenom speciella uppgifter (som t.ex. lutningsmätvärden) skulle kunna gå förlorade. Styrkan hos WinCan Analyst är den sömlösa integrationen i olika GIS-system samt optimeringen för höga prestanda även vid mycket stora datamängder. WinCan Analyst består av olika funktionsområden: statusdataförvaltning för avloppsanläggningar samt motsvarande automatiserade klassificering, analys av egenskaperna hos avloppsanläggningar i GIS-system, utskrift av statistiker och informativa rapporter samt saneringsplanering för kanaler, ledningar och brunnar.

Fördelar och egenskaper

Alla funktioner, som behövs på en teknisk byrå eller hos en kommun är integrerade i WinCan Analyst 

WinCan Analyst innehåller allt man behöver för dokumenteringen av ett ledningsnät. Man behöver alltså inte sammanställa enskilda moduler styckvis och betala en massa pengar för detta, utan har här alla verktyg för effektiv bearbetning av ett ledningsnät direkt i ett enda mjukvaruprogram.

Ledningsdokumentering 

Samtliga grundfunktioner för ledningsdokumentering, t.ex. normenlig registrering av stam- och statusdata eller det kompletta rapporteringssystemet för entydiga utskrifter av inspektionsuppgifterna.

Skadebedömningar 

Alla skadebedömningsriktlinjer enligt Isybau-normerna från åren 2001 / 2006 samt DWA 149-3 står till förfogande i WinCan Analyst. Därmed blir det möjligt för användaren att få en överblick över ledningsnätets skick. Bedömningskarakteristika beräknas automatiskt och fungerar som underlag för saneringsplaneringens prioritering.

Saneringsplanering (till förfogande from maj 2014)

Saneringsplaneringen sker likaså automatiserat i WinCan Analyst: på grundval av befintlig statusregistrering beräknar programvaran för varje ledningssektion eller brunn ett saneringsförslag för reparation, renovering eller för komplett utbyte. Dessa förslag kan sedan förfinas manuellt. Slutresultatet av saneringsplaneringen är en överskådlig rapport, som på ett jämförande sätt visar de planerade kostnaderna för de olika saneringsvarianterna. Likaså går det att visualisera saneringsplaneringen i GIS-systemet.

Analyser i det geografiska informationssystemet (WinCan Map VX) 

I WinCan Analyst går det att hämta många uppgifter, vilka åskådliggör statusdata i det integrerade GIS-systemet. Det går t.ex. att låta färgmarkerat visa skadeklasser per sektion eller per brunn, liksom att ta fram analyser över tillverkningsårsdecennier eller typ av avloppsvatten genom att klicka med musen. Sammanlagt står 15 standarduppgifter till förfogande, vilka också går att anpassa eller utöka med egna uppgifter.

Rapporter samt statistiker 

För utvärdering av datainnehållet finns ett flertal rapporter, vilka på kort tid ger en komplett överblick över ledningsdata och -status. Följande rapporter står till förfogande i levererat standardutförande:

  • Sektionsrapport
  • brunnsrapport
  • lutningsrapport
  • prioritetslista skadebedömning
  • statistiker över de olika skadebilderna
  • statistiker över tillverkningsår, profiler, kanaltyper samt material
  • insatslistor/dagslistor
  • rapporter över saneringsmetoder / -kostnader (från maj 2014).

Eftersom WinCan Analyst även innehåller rapportgeneratorn, går det att närsomhelst sammanställa egna statistiker och utvärderingar. Alla databasens fält står till förfogande för detta

SÖKALTERNATIV

WinCan VX, WinCan V8, VA, Rörinspektionsprogram, VVS program, Videoinspektionsprogram, TV inspektionsprogram, WinCan, WinCam, Viewer, Observationsrapporter, Redovisningsprogram, T25-1993, T25-2012, P74, P93, P103, TV2, TV3, Vabas, VA-banken, Kordab Geosecma, GIS, Digitala Kartor, Appar, Data

Meny