Återvinning av fordon


Leveranstid: 8 – 10 veckor efter påbörjat projekt

Artikelnr: ibos-atervinning-av-fordon Kategori: Etikett:

Beskrivning

iBos Återvinning av fordon

FFG-företaget har tillverkat dessa typer av bilar i många år och den årliga produktionen är cirka 150 bilar av olika typer efter kundens önskemål. Det är nödvändigt att specificera karossen och chassit för varje kund enligt hans idéer och behov, därför ska följande specifikation av bilen endast betraktas som informativ.

Teknisk specifikation – variant „Kombinerad specialavloppsöverbyggnad med återvinning inkl. MAN chassi”

Kort teknisk beskrivning av Elephant multi 13.001 WA ADR-varianten med MAN 26.400 chassi

Klicka på bilden

SÖKALTERNATIV

TV-buss, TV minicam buss, TV mini van, CCTV mini van, Inspektion buss, Mercedes Benz Vito, VW transporter, Ford transit

Specifikationer

Tank

 • Cylindrisk ståltank (S235JR) med konkav botten, vattentäta svetsade förstärkningsringar på omkretsen och heldörrar
 • Materialtjocklek 6 mm
 • Volym ca 13 500 liter
 • Antivrid, på framsidan av stödsätet och på de två ledade lagren bak
 • Varmförzinkad universalstödram
 • Anslutning av rör från vattenkammaren till slamkammaren med en slutare (för uppsugning av kvarvarande smuts)
 • Översta hålet? 300 mm för rengöring av vattenkammaren med steg och handtag

Tankindelning (pneumatisk justerbar kolv)

 • Kammarvolym: Totalt ca 13 500 l
 • Slamkammare
  – ca 10 500 l – vattenkammare ca 3 000 l
  – ca 8 700 l – vattenkammare ca 4 800 l
  – ca 6 900 l – vattenkammare ca 6 600 l
 • Utkastarens ändläge utan låsning

Fyller vattenkammaren

 • Rörsystem i DN 50 med spjäll
 • Anslutningsbeslag Storz C
 • Friflödesanordning enligt dricksvattenföreskrifter
 • Fyllningsnivåmätning genom synglas i kula flytrör
 • Vattenavlopp DN 80 med avstängningsventil och Storz B anslutningsventil

Tömning av tanken

 • Pneumatisk utstötningskolv med tryckinföring
 • Brunn DN 500 i förlängningskolven
 • Lufttrycksreglering i kolvhålets tätning från förarplatsen

Dränera

 • Tillverkad av varmförzinkad stålplåt (kantskydd genom applicering av stål med cirkulärt tvärsnitt)
 • Under avtappningsluckan i tankskalets förlängning

Kontroll av fyllning av slamkammare

 • Fyllningsnivåmätning genom synglas i kula flytrör

Utloppsklaff

 • Toppmonterad, förstärkt massiv lucka på utsidan, öppningsbar baktill över hela tankens tvärsnitt
 • Tätning mellan tankskalet och avtappningsluckan med oljebeständig gummiprofiltätning
 • Hydrauliskt öppningsbar med hydraulisk automatisk anti-tiltanordning för att förhindra skador
 • Hydraulisk låsning med självlåsande justerbara låslås
 • Manuellt manövrerad ventil för öppning och stängning inom räckhåll

Sug- och utloppsfästen

 • Längst ner på utloppsklaffen
 • Över DN 100 med slutare
 • Perrot V-del anslutningssystem med avstängningsspjäll

Vakuumpump som vattentät pump

 • Produkt Gardner Denver Wittig Aqualine 2700
 • Sugkapacitet: ca 2163 m3/h
 • Driveffekt: ca 85 kW
 • På stabila fästen, placerade framtill på sidan av kroppen
 • Rör i DN 125

Vakuumpumpsdrift

 • Från underredet via kraftöverföringsaxlarna med kilremsdrift
 • Spännanordning och skyddskåpa
 • Underhållsvänlig montering tack vare en lättillgänglig, enkel spännanordning
 • Pneumatisk koppling, omkopplingsbar från förarplatsen

FFG säkerhetsanordning för vakuumpump (vattentät pump)

 • Sugkupol med överfyllnadsskydd för avluftning av slamkammaren
 • Vätsketank för vattentät pump ca 800 l
 • Säkerhetsseparator med grovfilter för att hålla driftvätskan för vattenringpumpen ren
 • Vakuumpumptryckledning med backventil och säkerhetsventil med fullt lyft, testad till 0,5 bar
 • Vakuumavlastningsventil för att spara vakuumpumpen
 • Ytterligare tätningsmöjlighet för kortvarig drift vid högvakuum
 • Fyrvägs omkopplingsventil i sug- och utloppsledningarna
 • Möjlighet till pneumatisk inkoppling Sug,Ventilation och tryck

Högtryckspump

 • URACA DU 200 tryckgivare
 • Vattenförbrukning för tvätt ca 320 l/min vid ca 170 bar
 • Driveffekt 130 kW
 • Ventilteknik URACA P3–45

Fördel

Betydligt mindre slitage eftersom tryckomvandlaren bara arbetar med 19 slag per minut, istället för den vanliga kolvpumpen med mer än 550 slag.

Tryckgivaren är speciellt utvecklad för fordon med vattenåtervinningsteknik, eftersom konventionella högtryckspumpar inte är lämpliga för vattenåtervinning på grund av deras höga slitage. Detta garanterar tryckomvandlaren maximal livslängd.

Med en enkel avancerad teknik filtreras alla slipmedel ur (drifts)vattnet till högtryckspumpen för att undvika ”sandblästring av kanalen”.

Högtryckspumpdrivning

 • Hydraulisk styrpump (tillverkad av Mannesmann Rexroth)
 • Omkopplingsbar från förarplatsen

Fördel

Separat, oberoende varvtalsreglering av vakuumpumpen (sugkraft) och högtryckspumpen. Garanti för högtryckspump 24 månader och styrpump 36 månader.

Högtryckspumprör

 • DN 32, inklusive beslag
 • Förvaras mestadels som en slangledning med gynnsamma förhållanden för flöde
 • Tillförselrör med spjäll
 • Pneumatisk utmatning av restvatten för alla vattenförande delar

Säkerhetsutrustning för högtryckspumpar

 • Steglöst justerbart tryck via justeringspump
 • Tidig vattenvarning
 • Automatisk avstängning när vattnet är lågt
 • Hydraulisk övertryckssäkring

Fördel

Säkerhetsventilen slits inte ut, eftersom övertrycksskydd sker i hydraulkretsen. Om otillåtna driftförhållanden uppstår, varnas eller stängs systemet av vid behov.

Grovt och fint filtreringssystem vattenbehandling i helautomatisk design

 • Grovfiltreringssystemet (350 m) och finfiltreringssystemet (150 m) är integrerade i tanklocket
 • Vakuum- och tryckbeständig design i rostfritt stål
 • Roterande filtertrummor med automatisk självrengöring under drift
 • Transportpump (roterande kolv), typ Vogelsang, max Effekt 550 l/min
 • Cyklonavskiljare, självrengörande? intervallstyrd
 • Stor stabiliseringskammare med kaskadspill
 • Hål för underhåll och rengöring av fin- och grovfilter
 • Ytterligare manuell kontrollmöjlighet för filtersug och högtrycksbackspolning för båda filtren
 • Extraktion av restslam i slamkammaren före separationskammaren/stabiliseringskammaren

FFG-vattenbehandlingen fungerar automatiskt och styrs av relevanta påfyllningsnivåindikatorer för att permanent upprätthålla den maximala mängden (skölj-)vatten. De roterande filterdrivningarna är skyddade av hydrauliska övertrycksventiler och är dessutom utrustade med en varningslampa (90 % belastning). Tryckmätaren möjliggör enkel övervakning av filtren. Variabel användning av fordonet är möjlig på grund av olika kolvpositioner. Lågtid rengöringsutrustning:

 • dagligen ca 15 min.
 • 1-2 gånger i veckan ca 30 min.

Sugslangupprullare

 • Ligger ovanpå tanken
 • Med hydraulisk drivning
 • Slanglindningskapacitet 20 m DN 125, användbar längd 15 m (undertill på fordonet)

Högtrycksslangupprullare

 • Ligger ovanpå tanken
 • Hydraulisk drivning
 • Slanglindningskapacitet 160 m DN 25
 • Trapetsformad slangvinda
 • Hydraulisk roterande trumma 120 st.

Avlastare

 • Vanlig sug- och spolslangdragning genom avlastaren
 • Ytterligare slangdrivningar för att stödja avlindningsprocessen – slangarna är fortfarande sträckta
 • Monterad på en roterande ring med snäckväxel, hydrauliskt roterbar 180°
 • Fällarm för lyft, sänkning och teleskopisk förlängning av avlastaren Lyfthöjd ca 1 000 mm / 1 500 mm med teleskop
 • lastkapacitet ca 500 kg (utan tillstånd för kranar)
 • Hydrauliskt teleskopiskt utdragbar ca 1 000 mm
 • Arbetsområde
  – i färdriktningen till vänster ca 1 500 mm bredvid fordonet
  – i höger riktning ca 3 100 mm bredvid fordonet
  – 180° cirkelbåge ca 1 600 mm bred

Andra högtrycksslangupprullaren

 • Monteras i fordonsänden till höger i färdriktningen
 • Genomgående beslag
 • Manuell kontroll
 • Galvaniserad design, för slanglängd 60 m DN 13
 • Bypass linje
 • Högtryckssprutpistol med hållare

1. Förarplats

 • Monterad på baksidan av fordonet, låsbar
 • Maskinkontroll
  – hastighetskontroll (+/-)
  – hastighetsmätning
 • Hjälpdrivning
  – på av
 • Vakuumpump
  – slå på slå av
 • Fyrvägstupp
  – sugning tryck ventilation
  – vakuum manometer
 • Högtryckspump
  – slå på slå av
  – högtrycksmanometer
 • Kulventil DN 25
  – öppna stäng
 • Kulventil DN 13
  – öppna stäng
 • Stängning
  – öppna / stäng (hydraulisk manuell ventil)
 • Utloppsklaff
  – öppna / stäng (hydraulisk manuell ventil)
 • Kolv – flytta
 • Justering
  – slå på slå av
 • Filtrera
  – backspolning (på/av)
  – högtrycksspolning (på/av)
 • Vattenkammare extraktion
 • Roterande kolvpump tryckmätare (hydraulisk)
 • Vakuumpumpens drifttimmaräknare
 • Högtryckspumpens drifttimmaräknare
 • Tryckreglering av lufttryckskolvtätning med manometer
 • Nödavstängning

2. förarplats i området för upprullningsanordningen

 • Designad som en trådbunden fjärrkontroll med en 5-meters kabel
 • Maskinkontroll
  – gas +/gas?
 • Högtryckspump
  – tryckreglering (0–100 % beroende på effektområdet för det aktuella antalet varv)
 • Vakuumpump
  – slå på slå av
 • Fyrvägstupp
  – sugning tryck ventilation
  – vakuum manometer
 • Kulventil DN 25/13
  – öppna stäng
 • Sug upprullningsslid
  – öppna stäng
 • Vattenavtappningsventil
  – öppna stäng
 • Vattenbehandling
  – slå på slå av
 • Huvudproportionalbrytare för
  – sugvindare
  – joystick
  – högtryckslindare
  – avlastarens rotation
  – teleskopisk förlängning av avlastaren
 • Nödavstängning

De är installerade på tankdörren

 • Hydrauliska handventiler för
 • Högtryckslindare (spola tillbaka / varva ner) och sugvindare (spola tillbaka / varva ner)
 • Vrid avlastaren åt vänster/höger
 • Lyfta/sänka avlastaren
 • Dra in / förläng teleskopavlastaren

Den är installerad på avlastaren

 • Högtrycksmanometer

Hydraulisk utrustning

 • Med kugghjulspump med servokontrollventiler
 • Enheten är fylld med biologiskt nedbrytbar olja

Pneumatisk utrustning

 • Med övertrycksventil, påfyllningstank, underhållsenhet, rörledningar och styrventiler

Repvinsch

 • Fällbar med 12 m stålrep
 • Tillåten belastning upp till 250 kg
 • Elektrisk styrning

Slangkar

 • Öppet rörformigt badkar av aluminiumprofiler, vänster
 • Anodiserad yta

Instrumentfack

 • Stängt, längs hela längden på höger sida av fordonet
 • Max. storlek efter rumsliga förhållanden

Instrumentpanel

 • Tillverkad av rostfritt stål, låsbar
 • I området för chassiramen
 • Installeras efter utrymmesförhållanden

Sopbil

 • Tillverkad av stålplåt, galvaniserad
 • Tiltbar och avtagbar

Hållare för

 • Varningspyloner
 • Spade och kvast
 • Metallhink
 • Stege inklusive stege

Handtvättutrustning

 • PE-tank med en kapacitet på ca 15 l, för kallvatten

Arbetsljus

 • 2 × fast monterad bak till vänster och höger
 • 1 × avtagbar med 2,5 m kabel på avlastaren

2 st roterande varningsljus

 • placeras på avlastaren
 • med grenreflektor

Slang

 • Högtrycksslang 120 m DN 25 (Semperit produkt)
 • Högtrycksslang 50 m DN 13 (produkt Semperit)
 • Sugslang 20m DN 125 (Trelleborg)

Sugrör/slangledningar

 • Sugrör DN 125
 • UK mini duct slangledning 100-250 mm
 • Stor brittisk slangledning 300-1200 mm

Motorfordonsutrustning

 • Plastskärm med förkläden
 • Underkörningsskydd
 • Sidoskydd mot kollisioner
 • Sidomarkeringsljus

Ättikslag

 • Kroppsmålning enfärgad, akrylbaserad
 • Standard RAL färgnyans enligt kundens önskemål
 • 1 x sandblästring
 • 1 x baslack
 • 2 x fyllmedel
 • 1 x topplack (lagertjocklek inte mindre än 100?)

Varningsskyltar

 • Reflexfolie enligt DIN 30710, fram och bak

Tekniska tester och godkännanden

 • Färdskrivarprov enligt 57 b § förordningen om drift av fordon på väg
 • TÜV-godkännande och transport av farligt gods
 • Försäkran om överensstämmelse (CE-märkning)

Kvalitet

 • Konstruktion enligt DIN-standard och säkerhetsföreskrifter
 • Vårt företag är certifierat enligt DIN EN ISO 9001:2000
Meny