Wöhler tekniskt orienterat, familjeägt företag som verkar på internationell basis. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför innovativ mät-, inspektions- och rengöringsutrustning för byggtjänster. De prioriterar högsta prioritet för att se till att produkter anpassas efter kundernas krav.

Meny