Kummert har över 100 anställda som föreslår innovativa uppfinningar och genomgående förbättrar befintliga produkter. Fantastisk programvara med efterföljande uppdateringar, till exempel Can3D Cloud är ett program som gör att flera anställda kan arbeta på ett projekt samtidigt.

Meny